કેટેગરી

3જી મોબાઈલ - 3જી (3G) મોબાઈલ કે થર્ડ જેનરેશન તરીકે વિશેષ જાણીતું છે, તે મોબાઈલ ફોન અને મોબાઈલ દૂરસંચાર સેવા માટેની માપદંડોની જેનરેશન (પેઢી) છે. - Detail

ધરતીકંપ_ભૂકંપ - ધરતીકંપ (ભૂકંપ અથવા આંચકા તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ પૃથ્વી નાં પડો માં અચાનક ઊર્જા મુકત થવાથી સર્જાતાં ધુ્રજારીનાં કંપનો નું પરિણામ છે. આ અર્ટિકલની લિંક માં કુદરતી ભૂકંપો, આવર્તનની સંખ્યા અને તીવ્રતા, ધરતીકંપની અસરો, ધરતીકંપો માટે તૈયારી અને ધરતીકંપ (ભૂકંપ) વિષે વધારે માહિતી વાંચ​વા મલશે. - Detail

કૃષિ વિજ્ઞાન - કૃષિ વિજ્ઞાન મેગેઝિન દરેક પ્રગતિશીલ ખેડૂતોના માટે ખૂબ ઉપયોગી છે. - Detail

સફારી - ગુજરાતી મેગેઝિન - સફારી ગુજરાતી ભારત પ્રકાશિત મેગેઝિન છે અને સાથે સાથે સમૃદ્ધ સામગ્રી ખબર. એક સંપૂર્ણ કુટુંબ મેગેઝિન કે વિજ્ઞાન, જંગલી જીવન, ઇતિહાસ, અમેઝિંગ હકીકતો, વિનોદી, કોયડા, વિશ્વ અજાયબીઓની, અને વધુ આવરી. - Detail