કેટેગરી

ક્રિકેટ - વિકિપીડિયા - ક્રિકેટ વિકિપીડિયા માં જાણો ક્રિકેટના ઉદ્દેશો જેવા કે પીચ, વિકેટ, ક્રિઝ, બોલ, બેટ, અમ્પાયર , સ્કોર, ઈનિંગ્સ, ઓવર્સ, ટીમનું માળખું, ફિલ્ડિંગ, બોલિંગ, બેટિંગ, રન, વધારાના રન, આઉટ, ઈનિંગ્સનો અંત અને પરિણામો. તે ઉપરાંત​ મેચના પ્રકાર, ઈતિહાસ અને આંતરરાષ્ટ્રીય માળખું. - Detail