કેટેગરી

બ્લડપ્રેશર - તંદુરસ્ત માણસનું બ્લડપ્રેશરનુ પ્રમાણ​, બ્લડપ્રેશર વધવાનું કારણ, હાઇબ્લડપ્રેશર કાબૂમાં ન રહે તો થતી તકલીફો, અને દ​વાઓ સાથે ધ્યાન (કાળજી) રાખ​વા વિષે માહિતી. - Detail

હાઈ બ્લડપ્રેશર થવા પાછળના કારણો - હાઈ બ્લડપ્રેશર થવા પાછળ જવાબદાર છે આટલા કારણો વજન, પોટેશિયમનો અભાવ, તણાવ, ઉંમર, લાઈફ સ્ટાઈલ, ધુમ્રપાન અને મીઠાનું પ્રમાણ. - Detail

હ્રદયની બિમારી બ્‍લડપ્રેશર - હ્રદયની બિમારી બ્‍લડપ્રેશર માટે ઘરગથ્થુ ઉપચાર અને માહિતી. - Detail

બ્લડપ્રેશર - Detail

બ્લડપ્રેશર વેબ સાઇટ ડિરેક્ટરી માં બ્લડપ્રેશર વિષે માહિતી આપતી વેબસાઇટ શોધો.