કેટેગરી

શિવરાત્રિ - સામાન્ય રીતે શિવરાત્રિ તરિકે ઉજવે છે તે દિવસ મહા વદ ચૌદસ ખરેખર મહા શિવરાત્રિનું પર્વ છે. આ આર્ટિકલ માં તિથીની સમજૂતિ, સમુદ્રમંથન, પ્રલય, શિવની પ્રિય રાત્રી, શિવની આરામની રાત્રિ વગેરે વિષે માહિતી. - Detail

શિવરાત્રી - શિવરાત્રિ એટલે ભગવાન શંકરને સમર્પિત દિવસ. દર મહિનાની વદ ચૌદસ શિવરાત્રિ કહેવાય છે. - Detail

મહાશિવરાત્રી (શિવરાત્રી) - Detail

મહાશિવરાત્રી (શિવરાત્રી) તહેવાર વેબસાઇટ ડીરેક્ટરી જેમાં મહાશિવરાત્રી (શિવરાત્રી) તહેવાર વિષે વ