કેટેગરી

શરૂઆત દૈનિક
શરૂઆત દૈનિક - ’નિર્ભય બનો’ નો સંદેશો પાઠવતું શરૂઆત દૈનિક જૂનાગઢ થી પ્રકાશિત થતૂ સમાચાર પત્ર. Detail
Rating: [4] Votes: [4] Hits: [569]

આજકાલ - આજકાલ એ રાજકોટ​,અહમદાબાદ​, પોરબંદર​, જામનગર​, ભાવનગર અને ભૂજ​-કચ્છ થી પ્રસારિત થતું દૈનિક ન્યુઝ પેપર​. - Detail

જન્મભૂમિ - જન્મભૂમિ એ મુંબઈ થી પ્રસારિત થતું દૈનિક ન્યુઝ પેપર​. - Detail

જયહિન્દ - જયહિન્દ એ અમદાવાદ થી પ્રકાશિત થતું દૈનિક ન્યુઝ પેપર​. - Detail

દિવ્યભાસ્કર - દિવ્યભાસ્કર એ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, ભુજ, ચરોત્તર, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, હિંમતનગર મોડાસા ભાસ્કર, ભરૂચ-અંકલેશ્વર, ગોધરા-દાહોદ, પાલનપુર, વાપી, બારડોલી-વ્યારા,નવસારી, જૂનાગઢ, જામનગર, અમરેલી, પાટણ, પોરબંદર, સુરત, રાજકોટ, મહેસાણા, આણંદ, ખેડા નડિયાદ, ચરોત્તર અને મહારાષ્ટ્ર થી પ્રસારિત થતું દૈનિક ન્યુઝ પેપર​. - Detail

ન​વગુજરાત સમય - ન​વગુજરાત સમય એ અમદાવાદ ગુજરાત​ થી પ્રસારિત થતું દૈનિક સમાચારપત્ર​. - Detail

સમભાવ ન્યૂઝ​ - સમભાવ ન્યૂઝ​ એ અહમદાબાદ થી પ્રસારિત થતું દૈનિક ન્યુઝ પેપર​. - Detail

સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ​ - સૌરાષ્ટ્ર આસપાસ એ ​ભાવનગર​,જામનગર​, અમરેલી, રાજકોટ​, બોટાદ અને મોરબી થી એક સાથે પ્રસિધ્ધ થતું સાંધ્ય દૈનિક ન્યુઝ પેપર​. - Detail

ગુજરાત મિત્ર - ગુજરાત મિત્ર સુરત થી પ્રકાશિત થતું દૈનિક ઓનલાઈન ન્યુઝ​. - Detail

ગુજરાત સમાચાર​ - ગુજરાત સમાચાર અમદાવાદ​, વડોદરા, સુરત, ભાવનગર, રાજકોટ, મુંબઇ, અને ભૂજ પ્રગટ થતુ સમાચાર પત્ર​. - Detail

સ્વદેશ - સ્વદેશ ગુજરાતિ એ ઓનલાઈન ટોરોન્ટો, કેનેડા અને સુરત, ઈન્ડિયા થી સાપ્તાહિક આવ્રુતી પ્રકાશિત થતું ન્યુઝ પેપર. - Detail

વી ટીવી - વી ટીવી ગુજરાતી વેબસાઈટમાં ગુજરાતી ન્યુઝ અને લાઈવ ટીવી જોવા મળશે. - Detail

કચ્છઉદય ન્યુઝપેપર​ - કચ્છઉદય ગાંધીધામ (પૂર્વ કચ્છ) ભૂજ (પશ્ચિમ કચ્છ) થી પ્રસિદ્ધ થતું સાંધ્ય દૈનિક તથા ગાંધીનગરથી પ્રસિદ્ધ થતું સવારનું દૈનિક ગુજરાતી ન્યુઝપેપર​. - Detail

અવધ ટાઇમ્સ - અવધ ટાઇમ્સ અમરેલિ અને ગાંધીનગરથી પ્રસિધ્ધ થતું લોકપ્રિય​ દૈનિક ગુજરાતી ન્યુઝ પેપર​. - Detail

ગ્લોબલ ગુજરાત ન્યુઝ​ - ગ્લોબલ ગુજરાત ન્યુઝ માં રાજકારણ​, વ્યાપાર સમાચાર​, બોલિવુડ​, રમત, ગુજરાતના અને બીજા દેશોના સમાચારો ક​વર કર​વામાં આવે છે. - Detail

લોક મિજાજ - લોક મિજાજ ગુજરાતી ન્યુઝપેપર​ ર​વિવારે પ્રસિધ્ધ થતું અનોખુ અખબાર​. - Detail

સરદાર ગુર્જરી - સરદાર ગુર્જરી ગુજરાતી ન્યુઝપેપર​ જેમાં દેશ અને વિદેશના સમાચારો, વ્યાપાર​, રમત​-જગત​, બોલિવુડ​, આરોગ્ય અને પૂર્તિનો સમાવેશ કર​વામાં આવે છે. - Detail

સ્કાય ન્યુજ પાટણ - સ્કાય ન્યુજ પાટણ થી પ્રસારિત થતું ગુજરાતી ન્યુઝ પેપર​ જેમા મનોરંજન​,વીડિયો ગેલેરી, સંપર્ક​, અને મહત્વપૂર્ણ ટેલિફોન નંબરો વીશે માહિતી. - Detail

કાઠિયાવાડ પોસ્ટ​ - કાઠિયાવાડ પોસ્ટ​ એ સૌરાષ્ટ્રનું ગુજરાતી ન્યુજપેપર જેમાં રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યુજ, બોલિવુડ​, સ્પોટઁસ​, બિઝનેશ​ અને અન્ય નો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. - Detail

નવગુજરાત સમય - નવગુજરાત સમય ડેયલિ ગુજરાતી ન્યુઝ માં ગુજરાત, અમદાવાદ, રાષ્ટ્રીય, આંતરરાષ્ટ્રીય, સેલિબ્રેટિંગ ગુજરાત, મનોરંજન, બિઝનેસ, સ્પોર્ટસ​ વગેરે વીશે ન્યુઝ મળશે. - Detail

વિશ્વ ગુજરાત - વિશ્વ ગુજરાત ઓનલાઇન ગુજરાતી સમાચારમાં રાજકારણ, ગુજરાત સ્થાનિક સમાચાર, ભારત સમાચાર, વિશ્વ અને આરોગ્ય સમાચાર આવરી લેવામાં આવે છે. - Detail

સાંજ સમાચાર - રાજકોટ થી પ્રકાશિત થતું સાંજ સમાચાર ડેયલિ ન્યુઝ પેપેર​, સાંજના ગુજરાતી અખબારોમાં સૌથી વધુ નકલો નો ફેલાવો ધરાવતુ સમાચાર પત્ર​. - Detail

સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ - સૌરાષ્ટ્ર ભૂમિ ડેયલી લાઈવ ન્યુઝ પેપર​, જુનાગઢ અને ગાંધીનગરથી પ્રસિધ્ધ થતુ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર નુ અગ્રિમ અખબાર​. - Detail

ગુજરાતી મિડ ડે - ગુજરાતી મિડ ડે ન્યુઝ પેપર ઓનલાઈન જેમાં બોલિવુડ​, ટેલિવીઝન, સ્પોટઁસ​, બિઝનેશ​, હેલ્થ​, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સમાચાર ક​વર કર​વામા આવે છે. - Detail

સયાજી સમાચાર - સયાજી સમાચાર બરોડા (વડોદરા) નુ સૌ પ્રથમ ગુજરાતિ ન્યુઝ પોર્ટલ જેમાં ગુજરાતિ બ્રેકિંગ ન્યુઝ અને ગુજરાતિ હેડલાઈન ન્યુઝ નો સમાવેશ કર​વામાં આવે છે. - Detail

સમાચાર અને મીડિયા - Detail

સમાચાર અને મીડિયા વેબસાઇટ ડીરેક્ટરી જેમાં સમાચાર અને મીડિયા વિષે વેબસાઇટ.