કેટેગરી

હોકી - વિકિપીડિયા - હોકી ભારતની રાષ્ટ્રીય રમત વિશે વિકિપીડિયામાં હોકીનો ઇતિહાસ, હોકીનું મેદાન, ઓલિમ્પિક માં હોકી વગેરે વિશે મહિતિ મેળ​વો. - Detail

ફિફા વિશ્વ કપ - વિકિપીડિયા - ફિફા (FIFA) વિશ્વ કપ વિશે વિકિપીડિયામાં ફિફા (FIFA) નો ઇતિહાસ, સ્વરૂપ, યજમાનો, સંગઠન અને માધ્યમોમાં અહેવાલો, પરિણામ, પુરસ્કારો, વિક્રમો અને આંકડાઓ વગેરે ફિફા (FIFA) વિશ્વ કપ વિશે માહિતિ જોવા મળશે. - Detail