કેટેગરી

ગુજરાતી લખો - તમારા કીબોર્ડ માં સામાન્ય રીતે લખો અને તે ગુજરાતી લિપિ માં આપમેળે ફેરવાય જશે. - Detail

ગુજરાતી શબ્દકોશ - ગુજરાતી અને બહુભાષી ઓનલાઇન શબ્દકોશ, શબ્દકોશ બ્રાઉઝ કરો (લગભગ) બધા શબ્દકોશો પૂરી પાડવામાં આવેલ. - Detail

રોજિંદા જીવનમાં શ્રેષ્ઠ સલાહ - તમે તાજેતરના ઘટનાઓ યાદ મુશ્કેલી હોય, અને બંને સરળતાથી ભૂતકાળની વસ્તુઓ યાદ રાખી શકો? - Detail

ગુજરાતીમાં લખો - તમારા રેગ્યુલર કીબોર્ડ નો ઉપયોગ​ કરીને લખો અને જે તમે લખ્યુ હશે તે ગુજરાતીમાં જમણી બાજુ લખાશે. - Detail

ગુગલ​ ટ્રાંસલિટરેશન (લિપ્યંતર) - ગુજરતી ભષાંતર માટે ઇંગ્લિશ​ માં કક્કા – બારક્ષરી ટાયપ કરો. - Detail

ગુગલ​ ભાષાંતર - ઇંગલિશ નુ ગુજરાતી - ગુગલ​ ના નિઃશુલ્ક ઑનલાઇન ભાષાંતર સેવા પેજ​ ઉપર​ લખાણ અથવા વેબસાઇટ નુ અનુવાદ કરો. - Detail

ગુજરાતી કીબોર્ડ ઓનલાઇન - ઓનલાઇન ગુજરાતી કીબોર્ડ ગુજરાતી મૂળાક્ષર સાથે લખાણ લખો. - Detail

સંદર્ભ અને માહિતી - Detail

સંદર્ભ અને માહિતી વેબસાઇટ ડીરેક્ટરી જેમાં સંદર્ભ અને માહિતી વિષે વેબસાઇટ શોધો.