નરગીસ

વર્ણન:
નરગીસને હિન્દી સિનેમાના ઇતિહાસમાંની મહાન અભિનેત્રીઓમાંની એક તરીકે તેમને મોટે ભાગે ઓળખવામાં આવે છે.

Also Find:

તારીખ: Jan 26, 2012
મત આપ્યો: 2
રેટિંગ: 4.00

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.