મહાત્મા ગાંધી વિકિપીડિયા

વર્ણન:
ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના મહાનાયક મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી મહાત્મા ગાંધી નામે વિશ્વભરમાં જાણીતા હતા. વિકિપીડિયા માં તેમના જન્મની વિગત, મૃત્યુની વિગત, ભારતીય સ્વતંત્રતા સંગ્રામ, ભારતના ભાગલા વગેરે વિશે વધારે ને વધારે માહિતિ મેળ​વો.

Also Find:
મહાત્મા ગાંધી - વિકિપીડિયા, રાષ્ટ્રપિતા, મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી,

તારીખ: Oct 5, 2014
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.