યુનાઇટેડ કિંગડમ

વર્ણન:
યુનાઇટેડ કિંગડમ ઓફ ગ્રેટ બ્રિટન અને ઉત્તરીય આયર્લેન્ડ સામાન્ય રીતે યુનાઇટેડ કિંગડમ , યુકે , અથવા બ્રિટન તરીકે ઓળખાય છે. જે પ્રજાસત્તાક રાજ્ય છે અને યુરોપીયન ઉપખંડના ઉત્તરપૂર્વ દરિયાકિનારા સામે આવેલું છે.

Also Find:
યુનાઇટેડ કિંગડમ , યુકે , બ્રિટન,

તારીખ: Jan 31, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.