હાઈ બ્લડપ્રેશર થવા પાછળના કારણો

વર્ણન:
હાઈ બ્લડપ્રેશર થવા પાછળ જવાબદાર છે આટલા કારણો વજન, પોટેશિયમનો અભાવ, તણાવ, ઉંમર, લાઈફ સ્ટાઈલ, ધુમ્રપાન અને મીઠાનું પ્રમાણ.

Also Find:

તારીખ: Feb 4, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: www.divyabhaskar.co.in

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.