પોરબંદર જીલ્લા પંચાયત

વર્ણન:
પોરબંદર જિલ્લામાં કુલ - ૩ તાલુકાઓ આવેલા છે અને કુલ મહેસુલી ગામોની સંખા ૧૮૬ ની છે. આ વેબસાઇટમાં પોરબંદર નો ઇતિહાસ​, જોવા લાયક સ્થળો, જીલ્લા પંચાયત વિષે, તાલુકા પંચાયત વિષે, શાખાઓ, હોદેદારો ના સંપર્ક અને મદદરુપ માહિતી.

Also Find:

તારીખ: Feb 5, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: www.porbandardp.gujarat.gov.in

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.