ધરતીકંપ_ભૂકંપ

વર્ણન:
ધરતીકંપ (ભૂકંપ અથવા આંચકા તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ પૃથ્વી નાં પડો માં અચાનક ઊર્જા મુકત થવાથી સર્જાતાં ધુ્રજારીનાં કંપનો નું પરિણામ છે. આ અર્ટિકલની લિંક માં કુદરતી ભૂકંપો, આવર્તનની સંખ્યા અને તીવ્રતા, ધરતીકંપની અસરો, ધરતીકંપો માટે તૈયારી અને ધરતીકંપ (ભૂકંપ) વિષે વધારે માહિતી વાંચ​વા મલશે.

Also Find:

તારીખ: Feb 6, 2012
મત આપ્યો: 2
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.