આંબા ગામ

વર્ણન:
આંબા (માંડવી,સુરત) ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના દક્ષિણ ભાગમાં આવેલા સુરત જિલ્લા કુલ ૧૦ (દસ) તાલુકાઓ પૈકીના એક એવા માંડવી તાલુકામાં આવેલું એક મહત્વનું ગામ છે.

Also Find:

ક્લિક કરેલું: 179
તારીખ: Feb 15, 2012
મત આપ્યો: 0
રેટિંગ: 0.00

વેબસાઇટ સરનામું: aambagam.com

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.