મુંબઈ - વિકિપીડિયા

વર્ણન:
મુંબઈ પહેલા બોમ્બે, તરીકે જાણીતું શહેર ભારતનાં મહારાષ્ટ્ર રાજ્યનું પાટનગર છે. અહિ મુંબઈ માં શિક્ષણ, ઈતિહાસ, ભૂગોળ, વાહનવ્યવહાર, અર્થતંત્ર અને ઉપરાંત ની માહિતી મેળવી શક્શો.

Also Find:

તારીખ: Feb 15, 2012
મત આપ્યો: 1
રેટિંગ: 4

વેબસાઇટ સરનામું: gu.wikipedia.org

લેખ : ઉપલબ્ધ નથી.